Általános szerződési feltételek

A honlap teljes körű üzemeltetője

Sooters.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Az eladó adatai

Adószáma: 12507205-2-43

Cg: 01-09-960139

Csomagküldő nyilvántartási szám: C/4-80/2007

A nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: MKEH

K&H Bank Zrtt 10401983-50526569-90681006

Központi ügyfélszolgálat címe

1092 Budapest Ferenc krt. 2

Szerver üzemeltető

Bitnet Group Kft.

E-mail: info@bix.hu

Vásárló:

A jelen ÁSZF alkalmazásában Vásárló az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki korlátozás nélkül tehet jognyilatkozatot a jelen ÁSZF-fel érintett jogügyletek tekintetében és aki Megrendelést küld az Eladó irányába digitális képről papírkép és ajándéktárgy nyomtatása, vagy egyéb az Eladó által nyújtott szolgáltatás tekintetében.

A szerződés tárgya

A Sooters.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által a Sooters.hu áruház néven üzemeltetett internetes áruházában található valamennyi árucikk jellemzői az adott árucikkhez tartozó leírásból tudható meg.

Vételár

A feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza.

A Sooters.hu weboldalán történő megrendeléskor automatikusan egyetértesz és elfogadod a Sooters.hu oldalán található vásárlási feltételeket, továbbá elfogadod, hogy a Sooters.hu weboldal “amíg a készlet tart“ alapon működik. A sürgősségi, 3 órás, feláras szolgáltatás elkészítésének ideje, a túlterheltség függvényében aznapi szolgáltatásra változhat.

Megrendelések kezelése, szállítása

A megrendelés leadását követő 12 órán belül, vagy annak teljesítéséig, (kivéve a sürgősségi szolgáltatás) a megrendelés szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható.

Erre csak elektronikus levélben a sooters@sooters.hu címre történő megküldéssel van lehetőség.

A Sooters.hu Kft szerződött futárszolgálati partnere: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (lásd. bővebben: www.gls-hungary.com) és a Lapker Zrt. (lásd: http://www.pickpackpont.hu/

Házhozszállítás:

Eladó a Terméket a Futár igénybevételével juttatja el a Vásárló részére esetében a Megrendelésben megjelölt szállítási címre, munkanapokon 8-17 óra között.

Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó a Vásárló adatait (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím), illetve a Termék kiszállításához szükséges, a csomagra vonatkozó további adatokat (pl. megjegyzés a kézbesítéshez, utánvét esetében fizetendő összeg) a kézbesítés érdekében a Futár részére átadja.

A Vásárló köteles biztosítani, hogy a Futár a szállítási címként megjelölt helyet kellő biztonsággal megközelíthesse, és hogy a szállítási címként megjelölt helyen Vásárló vagy meghatalmazottja a Termék átvétele érdekében elérhető legyen.

Az első sikertelen kézbesítési kísérletet követően a Futár ismételten megkísérli a Termék kiszállítását. 

 Amennyiben a Termék kézbesítésére a Vásárlónak felróható okból nem kerül sor a fenti pontokban meghatározott határidőn belül és Futár a Terméket az Eladónak visszaszállítja, úgy Vásárló köteles az Eladó ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit az Eladó írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni.

A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék kézbesítésekor a Futár az átvevő személyt személyazonosságának, illetve meghatalmazotti minőségének igazolására szólíthatja fel. Amennyiben az átvevő személy a felhívásnak nem tesz eleget, a Futár jogosult a Termék átadását megtagadni és a Terméket az Eladó részére, de Vásárló költségére visszaszállítani. Az ismételt kikézbesítéssel felmerülő költségeket ilyenkor Vásárló köteles viselni.

A Sooters.hu Kft., a szállítás határidejét módosíthatja, vagy a szállítástól részben vagy egészben elállhat, amennyiben az előállítás vagy a szállítás – az eladónak fel nem róható külső körülmény (különösen, de nem kizárólagosan: sztrájk, munkaerőhiány, szállító akadályoztatása, energia- vagy alapanyaghiánya, elemi károk, stb.) vagy vis-maior esetén – akadályba ütközik.

Eladó szándékosan súlyos magatartását kivéve, a szállítás késedelméből vagy elmaradásából eredő közvetlen vagy közvetett következményi károk megtérítését a vevő nem jogosult követelni az eladótól.

Üzletben történő átvétel:

Eladó a Terméket a Vásárló által kiválasztott partner üzletbe juttatja el.

A kézbesítésről és az átvétel lehetőségéről a Vásárló – az Eladó által küldött – automatikus e-mail rendszerüzenet útján kerül értesítésre.

Vásárló a Terméket a kézbesítésről szóló értesítéstől számított három hónapig veheti át a kiválasztott üzlet nyitvatartási idején belül, melyről Vásárló köteles előzetesen tájékozódni.

Amennyiben Vásárló a fenti határidőn belül a Terméket nem veszi át, úgy az Eladó a Terméket a központjába visszaszállítja és Vásárló köteles az Eladó ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit az Eladó írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni.

A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék kézbesítésekor az üzlet munkatársa az átvevő személyt személyazonosságának, illetve meghatalmazotti minőségének igazolására szólíthatja fel.

Amennyiben az átvevő személy a felhívásnak nem tesz eleget, az üzlet munkatársa jogosult a Termék átadását megtagadni és a Terméket az Eladó részére, de Vásárló költségére visszaszállítani.

Az ismételt kikézbesítéssel felmerülő költségeket ilyenkor Vásárló köteles viselni.

Bankkártyás Fizetés

Az online bankkártyás fizetést a K&H Bank biztosítja. A kártyaadataidat az információáramlás alatt 128-bites SSL titkosítás védi. A vásárló által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a K&H Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.
Amennyiben az általd használt böngészőprogram (legalább Netscape 4.7 vagy Windows Internet Explorer 5 verziók) az SSL titkosítást nem támogatja, úgy ezt az internetes bankkártyás fizetési megoldását nem tudja használni.

Bankkártyás fizetés feltételei, folyamata

A fizetés a K&H Bank által kibocsátott Visa Electron és Cirrus Maestro bankkártya használatával, illetve bármely bank által kibocsátott dombornyomott Visa és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi), EuroCard/MasterCard, JCB kártyák és internetes kártyák használatával, a szükséges kártyaadatok megadásával történhet.
A szolgáltatás megrendelésének oldalán, az adott szolgáltatás kiválasztása után az ’On-line fizetés’-re kattintva az on-line fizetést bonyolító K&H Bank felületére kerülsz. Bankkártya adatai így magas védelmi szintű authentikációs titkosítási módszereket használó csatornákon keresztül jutnak el a Bankhoz, illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A vásárlás és fizetés folyamatának különválasztásából adódóan az eladó a bankkártya adatokról nem szerez információt, csak a fizetés tényéről értesül.
A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően (ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti), a K&H Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését a szolgáltatás ellenértékével.

Megrendelés lemondásának, módosításának módja és feltételei

A bankkártyás fizetést – a fizetés gyorsasága miatt – nem lehet lemondani, a fizetés gyakorlatilag azonnal lezajlik a megrendelés/ átutalás kattintásával.

Rendelés módosítása
Csak irásban lehetséges a vásárlás adataival (rendelés szám) a sooters@sooters.hu e-mail címen, a rendelés leadását követő 12 órán belül

Rendelés lemondása
Csak irásban lehetséges a vásárlás adataival (rendelés szám) a sooters@sooters.hu e-mail címen, a rendelés leadását követő 12 órán belül

Mikor nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat?
Az elkészült, feldolgozott szolgálatások lemondására nincs lehetőség!
Ezeket az eseteket szintén a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (rendelet) sorolja fel.
” A vállalkozások nem kötelesek olyan termékek feltétlen visszavételére, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.  Ha ezekben az esetekben elfogadnánk az elállási jog gyakorlását, akkor gazdaságilag értéktelenné válna a dolog, hiszen a kereskedő már nem tudná a kizárólag az azt megrendelő fogyasztó számára értékkel bíró egyedi jellegű terméket más vevő számára értékesíteni.
Példaként említhető, amikor ajándéktárgyakat, pólókat, bögréket a megrendelő egyedi kívánsága, az általa biztosított fotók alapján készítenek el. Hasonlóan nem gyakorolhatjuk elállási jogunkat, ha az általunk készített digitális fényképek előhívásával, vagy egyedi számítógépes szoftverek megalkotásával bízzuk meg a webáruházat.”

Reklamáció módja és feltételei

Az on-line fizetési tranzakciót bonyolító banki rendszer gyakorlatilag lehetetlenné teszi a túlfizetést, illetve a többszöri fizetést. Ha esetlegesen mégis bejelentéssel kívánsz élni, ezt a sooters@sooters.hu címen teheted meg. Amennyiben a kártyabirtokos reklamációja jogos, a kártyabirtokos által vitatott összeget a Bankkal előzetesen egyeztetett és jóváhagyott módon rendezzük.

Ha nem a kért szolgáltatást kaptad meg, kérjük panaszodat küld meg a sooters@sooters.hu e-mail címre.

Szolgáltatás garancia

A Sootersnél fontosnak tartjuk a minőséget, ezért nemcsak termékeinkre, hanem szolgáltatásainkra is minőségi garanciát vállalunk.

A szolgáltatás garancia alól, kivételt képeznek, azok a képminőség és felbontásból eredő hibák, melyet a Sooters.hu Kft rendszerre a rendelés leadásakor automatikusan jelezz ügyfeleinek, vagy a Sooters.hu Kft. munkatársai telefonon vagy e-mailben egyeztetnek a várható minőségről!

Amennyiben a megrendelt termékkel nem vagy elégedett azt a Sooters.hu Kft. szintén kicseréli. A hibás termék visszajuttatása az ügyfélszolgálat címére a Vásárló feladata és költsége. Ha a cserére már nincs lehetőség, akkor a termék vételára kerül visszafizetésre. A vitatott árucikk, szolgáltatás visszajuttatása a Sooters.hu ügyfélszolgálatára a Vásárló feladata és költsége.

A termék vásárlástól való elállás joga

A vevő a szerződéstől az áru kézhezvételét követő nyolc napon belül indoklás nélkül elállhat.

Kivételt képez ez alól a szolgáltatás.  Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pont alapján olyan nem előre gyártott termékeknek minősülnek, amelyeket a fogyasztók utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő az Eladó (egyedi termék), a Vásárlót nem illeti meg elállási jog.

Az elállást követően az eladó a kifizetett vételárat legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. Az árucikk csak az eredeti garanciális okmányokkal, eredeti számlával együtt szolgáltatható vissza!

Törvényi szabályozás

Az Sooters.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, mint a Sooters.hu áruház üzemeltetője a működtetést mindig az aktuális érvényben lévő törvényi szabályozásnak megfelelően végzi. T/5141. számú törvényjavaslat. A hatályban lévő törvények és rendeletek alapján áruházunkban megvásárolt termékeinkhez: magyar nyelvű használati útmutatót magyar nyelvű garancialevelet magyarországi szervizhátteret biztosítunk! 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség állásfoglalásai: Nem hozható forgalomba az a termék, amelyet a szükséges magyar nyelvű vásárlási tájékoztatóval nem láttak el.

Magyar nyelvű használati útmutató

A jogszabályban előírt termékeknél az idegen nyelvűvel azonos tartalmú magyar nyelvű használati útmutatót kell a fogyasztók számára biztosítani. Nem fogadható el az a magyar nyelvű pár soros útmutató, melynek idegen nyelvű változata jóval több oldalszámú a magyar nyelvű útmutatónál. Nem elég tehát egy rövidített változatot készíteni az idegen nyelvű útmutató alapján és a többit a vásárló találja ki.

A jótállásról és a szavatosságról

A jótállás keretében az eladó arra vállal kötelezettséget, hogy a jogszabályban vagy az általa meghatározott idő alatt a termék hibátlanul fog működni.

A Sooters.hu nem garantálja, a weboldal megszakítás nélküli vagy hibamentes üzemeltetését. A Sooters.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis majorhoz kapcsolódó hibás elírásokért vagy megsemmisült információért. Ha az általad választott termékből készlethiány van alternatív termékkel szívesen állunk rendelkezésére.

Panaszok kezelése

A Vásárló panasz esetén az Eladóhoz az alábbi elérhetőségeken tud panaszt benyújtani:

Sooters.hu Kft.

Székhely: 1092 Bp. Ferenc Krt. 2-4 

Email: sooters@sooters.hu

Az Eladó a Vásárló panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el.

Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló jogosult:

–  a fogyasztóvédelmi hatóság eljárást kezdeményezni;

–  jogát bírósági úton érvényesíteni;

– a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye, avagy az Eladó székhelye, avagy a Vásárló erre irányuló kérelme alapján a kérelmében megjelölt másik békéltető testület eljárását kezdeményezni.

 Az Eladó nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

Illetékes fogyasztóvédelmi hatóság

Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala
Cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.

E-mail: fogyasztovedelem@9kh.bfkh.gov.hu

Békéltető testületi elérhetőségek

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Tel.: 76/501-525, 501-532
Fax: 76/501-538 Mobil: 70/7028-403,
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Dr. Szendrei Andrea ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltető testületi ügyintéző
Telefon: 06-22/510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
Fax: +36 36 323-615
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Ügyfélfogadási rend (személyesen és telefonon is): H-CS: 13.00 – 15.00 óra

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Web: www.kemkik.hu vagy http://kem-bekeltetes.webnode.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető testület
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
Telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,
E-mail:kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
Web: www.pbkik.hu , www.pecsikamara.hu
www.baranyabekeltetes.hu

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye:
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Elnök: Mátyás Tibor
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 0630-6370-047
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Elérhetőség: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekeltetes.hu/

Ár és készletváltozás jogát mindenkor fenntartjuk.