Játékszabályzat


A Sooters Szolgáltató Kft. (1092 Budapest, Ferenc körút 2-4. fszt., továbbiakban: a„Szervező”) „Tavaszi nyereményjáték” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék alapvetően nem áll kapcsolatban a Facebookkal és az Instagrammal, azt a Facebook és Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot és Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

A játék időtartama: 2023.11.03. 18:00 - 2023.12.07. 18:00
A sorsolás időpontja: 2023.12.08.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult.A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Mind a jelen, mind valamennyi jövőbeni játékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt - akár Szervező által feltételezhetően (gyanú).

A játék menete

A nyereményjáték a Sooters Magyarország Facebook (https://www.facebook.com/sootershu/ ) és Instagram oldalán ((https://www.facebook.com/sootershu/ )) zajlik, ahova kikerül a nyereményjátékra felhívó poszt.

A részvételhez a Játékosoknak ezen poszt alá kommentben meg kell írniuk, hogy kit lepnének meg egy fotókönyv-vel.

A nyereményjáték felhívására vonatkozó poszt a Játék indulási napján 18:00 órakor kerül megosztásra a Sooters Magyarország Facebook és Instagram oldalán.

Nyeremény

A Szervező a nyereményjáték poszt alatt a kommentelő Játékosok között 1 db fotókönyv szolgáltatást sorsol ki.

Sorolás és Nyertes értesítése

A Szervező a Játék Nyertesét véletlenszerű sorsolás útján választja ki azon Játékosok közül, akik a Játék időtartama alatt, az eredeti Facebook és Instagram nyereményjáték posztja alatt a megadott emojikat kommenteli. A Nyertest a kihirdetés előtt a Szervező, illetve Szervező partnere privát Facebook és Instagram üzenetben értesíti, és tájékoztatja a további adminisztrációs/adategyeztető tevékenységek szükségességéről, így többek között a személyes adatok bekéréséről (pl. teljes név, telefonszám, postai cím), amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Nyereményt Szervező átadja/eljuttassa a Nyertes részére. Az adminisztrációt/adategyeztetést követően a Szervező a Nyertes nevét közzéteszi hivatalos Facebook oldalon, az eredeti Facebook nyereményjáték poszt alatt kommentben.

A Nyertesnek maximum 10 naptári nap áll rendelkezésére, hogy visszaigazoljon a tájékoztató üzenetben írtaknak megfelelően. Ha a Nyertes a visszaigazolásnak nem tesz eleget, akkor a Nyertes elveszíti a jogosultságot a nyereményre és a Szervező Pótnyertest sorsol. A Pótnyertesre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Nyertesre. A nyeremény átadása postai úton / futárszolgálat útján történik a Szervező és a Nyertes előzetes egyeztetése alapján (helyszín, pontos dátum). A Nyertes visszajelzésétől számított 30 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertes megkapja a nyereményt, pótnyertes esetén pedig a szállítási cím visszaigazolásától számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a Szervezőnek a nyeremény eljuttatására a Nyerteshez.

A jogi út igénybevétele

 A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

 A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése. A kezelt adatok köre: - postázási cím - telefonszám – név. A kezelt adatok tárolási ideje: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli. Címzett: postaszolgálat Adatfeldolgozó: amennyiben futárszolgálat kerül igénybevételre, úgy a futárszolgálat Nyertes nevének közzététele közösségi médiában (Facebookon) Az adatkezelés célja: nyereményjáték átláthatóságának biztosítása a nyilvánosság felé. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek. A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor. Tekintettel, hogy a név megjelenítésére a Facebookon kerül sor, így annak tárolási időpontját a facebook adatkezelési tájékoztatója határozza meg.
Játékból kizárt személyek adatbázisa. Jelen játékszabályzat írt esetekben Szervező jogosult a Játékban résztvevő személyeket valamennyi Játéka tekintetében kizárni, hogy ezzel is visszaszorítsa az esetleges visszaéléseket, biztosítsa a Játék átláthatóságát, tisztaságát és a tisztességesen játszó Résztvevők nyerési esélyeit. Az adatkezelés jogalapja Szervező jogos érdeke. Szervező jogos érdeke a Játék feltételeit megszegő Résztvevők kiszűrése, kizárása. A kizárt személyekről Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám, felhasználónév és a kizárás dátuma. A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek.

Budapest, 2023.11.03.